Domovská stránka / ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI

 
Přivolání záchranné služby (tísňová linka 155):
Volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo závažného úrazu.Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav jedná. Operátor záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení. Volání nemusí automaticky končit výjezdem záchranné služby.
Volejte na linku 155. Pouze v případě, že v místě není dostupný signál vašeho mobilního operátora a je dostupný jakýkoliv jiný operátor, volejte číslo 112 (lze i bez SIM karty).
Operátor/ka bude zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje. To není zvědavost, ale jde o významné informace, sloužící jako podklad pro rozhodování jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat.
Operátorky vám  v nutných případech poskytnou informaci, jakým způsobem poskytnout postiženému pomoc do příjezdu záchranné služby. Zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života - zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení, ale třeba i v případě náhlého porodu.
Technologické vybavení zdravotnických operačních středisek dovoluje předat informace posádce bez nutnosti přerušit hovor s volajícím. Zatímco tedy hovor pokračuje, posádka záchranky je vyrozuměna a je již na cestě.
 
 
Stručný návod na postup zachránce dle situace:
1.    Člověk nereagující, bezvládný a nedýchá- li normálně či je zcela bez dechu


·         Nejdřív voláme tísňovou linku 155 a potom poskytujeme první pomoc.
·         POZOR dejte zejména na „nenormální“ dýchání. Je-li pacient v bezvědomí a dýchá-li jen ojediněle, lapavě nebo dýchá-li „jak kapr“, pak stav považujte zástavu oběhu, jako když nedýchá vůbec!
·         Zahajte nepřímou srdeční masáž. Napjatýma rukama stlačujte pravidelně uprostřed hrudníku do hloubky nejméně 5cm (u dítěte méně!) a nejméně 100x za minutu. 
·         Masáž je třeba provádět až do příjezdu záchranné služby, nezačne-li pacient reagovat. Občasný nádech během masážní nesmí vést k přerušení stlačování.
 
2.    Člověk nereagující, ale jste si jistí, že dýchá normálně
 
·         Nejdřív voláme tísňovou linku 155 a potom poskytujeme první pomoc
·         Ponechte v poloze, v jaké se nachází (pokud mu nehrozí jiné nebezpečí) a až do příjezdu záchranné služby stále kontrolujte, zda dýchá normálně
·         Kdykoliv budete mít při kontrole pochyby, že přestal dýchat normálně nebo zcela přestane dýchat, započněte s masáží, viz výše
 
3.    Člověk s křečemi celého těla
 
·         Volejte tísňovou linku 155
·         Křeče nechte odeznít, pouze zabraňte zranění pacienta o předměty v okolí
·         NIKDY se nesnažte během křečí násilím rozevírat zuby a NEVSUNUJTE ruku do úst a nesnažte se „vytáhnout jazyk“!
·         Nejdůležitější je po odeznění křečí pohlídat, zda člověk začal dýchat normálně (viz výše). Nestane-li se tak, pak záklonem hlavy uvolněte dýchací cesty a nepomůže-li to k obnovení normálního dýchání, zahajte masáž  
 
4.    Člověk, kterému se špatně dýchá, nebo náhle ochrnul, nebo jej bolí na hrudníku
 
·         Volejte tísňovou linku 155
·         Postiženého nechte naprosto v klidu a v poloze, která mu vyhovuje
·         Kontrolujte stav vědomí a dýchání do příjezdu záchranné služby
5.    Člověk s vážným úrazem (dopravní nehoda, pády, …)
 
·         Dbejte na bezpečí pro sebe a v druhé řadě i pro postiženého
·         Zjistěte, co se stalo a kolik je zhruba postižených
·         Volejte na tísňovou linku 155
·         Zastavte tepenné krvácení přiložením tlakového obvazu.
·         Braňte ztrátám tepla u postižených (deky, termofolie z autolékarničky)
·         Kontrolujte stav dýchání. Nedýchá-li normálně nebo nedýchá-li zcela, pak položte pacienta na záda a zprůchodněte dýchací cesty opatrným a mírným záklonem hlavy. Nepomůže-li to, pak zahajte masáž.
·         S pacientem hýbeme jen tehdy, je-li to nutné k uvolnění dýchacích cest nebo z důvodu dosažení bezpečného místa, kde nebude hrozit pacientovi nebezpečí. Musíme-li s pacientem hýbat, pak vždy velmi obezřetně a pokud možno tak, aby hlava zůstávala v jedné ose s trupem.  

Poslat na e-mail Poslat na e-mail

Vaše jménoVáš e-mailCílový e-mail

Důležité kontaktyTísňová linka: 155
Informační linka: 841 155 155
 

Ústředna: 495 755 111
Fax: 495 267 111
 

Fax pro volající s vadami řeči nebo sluchu: 495 444 450 
 

Poradna
Newsletter

Zadejte e-mailovou adresu pro odběr newsletterů - novinek, zvláštních nabídek a jiných informacíZnak Královéhradeckého kraje Všechna práva vyhrazena.
© 2007 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o., tel. +420 495 755 111, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové.
Redakční systém. Webdesign Výroba WAMAK.
Telefon - 155
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p. o.,Hradecká 1690/2A,500 12 Hradec Králové
Čeština