KDO JSME

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje ( ZS KHK) je příspěvkovou organizací, zřizovanou krajem s jednotným řízením, metodikou a ekonomikou. Organizace vznikla jako první krajská ZZS na území ČR k 1.1.2004, jako příspěvková organizace kraje.

Hlavním posláním ZZS KHK je poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům na místě jejich úrazu, náhle vzniklého onemocnění, v průběhu jejich transportu a následného předání do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení.