Nahlášení nežádoucí události

  Datum a čas nežádoucí události

  Kontaktní osoba:
  Místo nežádoucí události


  Druh nežádoucí události:

  ad a) Patří sem zejména:

  • chyby při přípravě a podávání léčiv,
  • nesprávné provedení výkonu,
  • nepředvídatelné úmrtí pacienta,
  • dokonaná sebevražda nebo záměrné sebepoškození pacienta,
  • pády pacientů,
  • ztráta, poškození anebo zničení osobních věcí (osobní doklady, kompenzační pomůcky, zubní náhrady, brýle) bez souvislosti s přímým poskytováním zdravotní péče.
  ad b) Patří sem zejména:

  • agresivní chování (slovní napadení, fyzické ohrožení nebo napadení) ze strany pacientů, doprovodu pacientů, přihlížejících, zaměstnanců nebo dalších osob.
  Svědci nežádoucí události:

  Ohrozila / poškodila NU někoho?

  Byl o NU již někdo informován?

  Stručný popis události:

  Přílohy:

  Příloha 1:
  Příloha 2:

  Podporované typy příloh: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png