Odpovědi na dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zák.č.106/1999 sb.)

Odpověď na žádost z 4.11.2021