Odpovědi na dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zák.č.106/1999 sb.)

Odpověď na žádost z 4.11.2021

Odpověď na žádost z 26.1.2023

Odpověď na žádost z 27.1. 2023