HLEDÁME NOVÉ LÉKAŘE/LÉKAŘKY

ZZS KHK HLEDÁ NOVÉ KOLEGY NA POZICI LÉKAŘE DO CELÉHO KRAJE

1
zdravotnické
operační středisko

17
výjezdových
základen

13
měst
v kraji

33
výjezdových
skupin

10
výjezdových
týmů s lékařem

1
letecká
záchranná služba

1
inspektor
provozu

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Kdy a jak volat záchrannou službu?
Jak se chovat při zásahu?
Kdo platí výjezd?
Kolik výjezdových skupin máme k dispozici?
Je vždy přítomen lékař?
Jak se stát záchranářem?
Kdy pro vás přiletí vrtulník?
Záchranáři odvezli mého blízkého do nemocnice, co bude dál?
Jak se stát first responderem?
Zdravotnickou záchrannou službu doporučujeme přivolat výhradně prostřednictvím tísnové linky 155. Volat na ní lze z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR, včetně mobilních telefonů. Volání je vždy ZDARMA (není potřeba mince, telefonní karta ani kredit) A BEZ PŘEDVOLBY. Telefonní číslo 112 volejte pouze v případech závažných autonehod, hromadných neštěstí a mimořádných událostí s velkým počtem postižených osob. Číslo 112 je určeno i pro tísňová volání cizinců, kteří nejsou schopni komunikovat v českém jazyce.
 
Voláme vždy, pokud jsme svědky náhlé a neočekávané změny zdravotního stavu, závažného úrazu nebo jiného poškození zdraví.
Voláme, i pokud si nejsme zcela jisti – operátor/dispečer záchranné služby je kvalifikovaný zdravotník. Pomůže vám situaci posoudit a najít optimální řešení.

Před vytočením čísla si ujasněte, v čem je hlavní problém postiženého a proč budete vyžadovat pomoc záchranné služby. Snažte se mluvit klidně, do telefonu nekřičte - celý proces se tím neurychlí. Volejte pokud možno přímo od postiženého, abyste mohli reagovat na otázky operátora.

Údaje, které je potřeba sdělit a na které se operátor případně bude ptát:

  • Popis místa, kde se nacházíte – MĚSTO, ULICE a číslo popisné, na veřejných prostranstvích popis křižovatky, typické budovy či stavení poblíž (nákupní centrum, kostel, koupaliště, park, divadlo, škola…) silnice vedoucí odkud a kam, na dálnici popis směru, kilometrovník, číslo přejezdu (vyznačené zezadu na výstražném zařízení), číslo mostu. Je možné zaslat i souřadnice vaší polohy (formát DD MM.mmm)

  • Aktuální stav postiženého – zda se jedná o náhlé zhoršení zdravotního stavu (stav vědomí, dýchání), u úrazů jejich mechanismus a která část těla je zraněná. U dopravních nehod uveďte kolik je na místě zraněných a zda je někdo ve voze zaklíněn

Buďte připraveni na doplňující otázky operátora týkající se místa zásahu a aktuálního stavu postiženého. Operátor vás může rovněž vést resuscitačními kroky, pokud byla identifikována náhlá zástava oběhu, nebo vám může poradit, jak ovlivnit zdravotní stav postiženého do příjezdu posádky, která v době vedení tohoto hovoru je již na cestě k vám – nic se nezdržuje.

Telefon nepokládejte jako první. Po ukončení hovoru buďte vždy v dosahu telefonu pro případ zpětného volání.

Zajistěte přístupovou cestu (otevřít vrata, přivolat výtah, večer nechat rozsvíceno), připravte zdravotnickou dokumentaci, obaly od užívaných léků a zajistěte domácí miláčky

Při jakékoliv mimořádné události, počínaje bolestmi na hrudi až po velké dopravní nehody, je prvořadé vždy dbát na vlastní bezpečnost. Po aktivaci ZZS prostřednictvím linky 155 v rámci možností poskytujte ve spolupráci s operátorem první pomoc. Je-li to možné, zajistěte volný přístup záchranářům (odemkněte dveře, zajistěte, aby někdo signalizoval přijíždějící sanitce, zavřete psa nebo jiné domácí mazlíčky).

 

V případě příletu záchranářského vrtulníku stůjte u pacienta, na místě nehody, případně co nejblíže ke vchodu do objektu, kde se nemocný nachází. Máváním, nejlépe reflexní vestou nebo jiným kontrastním předmětem signalizujte posádce. Nevybírejte místo přistání, o něm rozhodne pilot. Při přibližování vrtulníku dbejte pokynů posádky a případně se vzdalte z místa přistání, abyste neblokovali plochu. Nikdy nemávejte na prolétávající vrtulník na pozdrav, pokud nepotřebujete pomoc. Mohli byste posádku splést, pokud by se místo jejich zásahu nacházelo ve vaši blízkosti, o čemž vůbec nemusíte vědět. 

 

Po příjezdu nebo příletu záchranářů dbejte jejich pokynů a spolupracujte s nimi. Pokud možno nepřekážejte jejich práci, ale vyčkejte poblíž. V některých případech by mohli potřebovat vaši pomoc, například při transportu nemocného do sanitky nebo vrtulníku. Zvažte, je-li opravdu nutné pořizovat fotografie nebo videa ze zásahu, zejména s ohledem na nemocného. Na jeho místě by se vám to určitě také nelíbilo......

Indikovaný zásah zdravotnické záchranné služby je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Aktuálně ZZS KHK provozuje 31 výjezdových týmů, které jsou rozmístěny na 15 výjezdových základnách ve 13 městech.  Z toho je 10 výjezdových skupin s lékařem

  • 1x LZS - letecká záchranná služba (Hradec Králové)
  • 3x RLP - rychlá lékařská pomoc (Broumov, Nový Bydžov, Vrchlabí)
  • 6x RV - rendez-vous (Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov n/K, Jaroměř)

a 21 výjezdových skupin bez lékaře 

  • 21x RZP - rychlá zdravotnická pomoc (Hradec Králové 5x, Trutnov 2x, Náchod 2x, Jičín 2x, Rychnov n/K 2x, Jaroměř 2x, Dvůr Králové n/L 1x, Opočno 1x, Broumov 1x, Vrchlabí 1x, Nová Paka 1x, Hořice 1x)

Lékař je na místě zásahu potřeba přibližně ve dvaceti procentech zásahů. Většinu výjezdů ZZS tedy realizují nelékařské posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Tyto týmy jsou plně kvalifikovány k poskytování příslušné zdravotnické péče a samostatně pracují v celé řadě situací. Lékařská posádka vyjiždí, pokud již z tísňové výzvy vyplývá závažnost zdravotního stavu nemocného nebo pokud je potřeba provádět specializované úkony mimo kompetenci zdravotnického záchranáře apod. Vzhledem k vysoké mobilitě lékaře, zejména v setkávacím systému RV mohou záchranáři lékaře kdykoliv přivolat na místo nebo jej konzultovat pro příslušnou léčbu. 

Vzdělávání zdravotnických záchranářů je stanoveno příslušnou legislativou. Minimální rozsah pregraduálního studia je na úrovni vyšší odborné školy ( označení "Diplomovaný specialista" - DiS. za jménem ). Velká část záchranářů je absolventem vysokoškolského studia v bakalářském ( titul Bc. před jménam ) a stále častěji rovněž magisterském ( titul Mgr. resp. Ing. před jménem ) studijním programu.

 

Pro výkon povolání zdravotnického záchranáře je tedy potřeba nejprve absolvovat příslušný studijní obor na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Po získání kompetence většinou uchazeči o práci absolvují výběrová řízení u jednotlivých ZZS, kam jsou následně přijati, pokud v nich uspějí.

Letecká  záchranná služba (LZS) zasahuje většinou u nejzávažnějších onemocnění a úrazů, spojených s poruchou některé ze základních životních funkcí nebo v situacích, kdy takováto porucha bezprostředně hrozí. Jedná se nejčastěji o dopravní nehody, pády z výšky, vážné pracovní, sportovní nebo rekreační úrazy, zástavy krevního oběhu, náhle vzniklá srdeční onemocnění apod. Důležitou roli hraje LZS v tzv. centrovém programu, kdy transportuje pacienty se závažnou poruchou zdraví přímo z místa události do specializovaných center pro léčbu jednotlivých onemocnění (traumacentra, kardiocentra, popáleninová centra a centra pro léčbu mozkových příhod). V podmínkách LZS Hradec Králové takto zasahujeme na území celého Královéhradeckého a  části Pardubického kraje.

 

Dalším kritériem pro nasazení LZS jsou zásahy v nepřístupném terénu, kdy by dostupnost pozemních prostředků ZZS byla zdlouhavá, tech nicky náročná nebo zcela nemožná. Často jsou tyto typy zásahů spojeny s prováděním speciálních leteckých činností s využitím lanové techniky, práce v podvěsu pod vrtulníkem. Důležitou roli hraje vrtulník také při vzniku různých živelných událostí, jako jsou bleskové povodně apod.

Několik slov úvodem

Váš blízký je nyní v péči záchranářů, kteří mu chtějí pomoci a odvážejí ho do zdravotnického zařízení, podle charakteru jeho onemocnění či zranění.

Po odjezdu sanitky máte minimálně hodinu, dvě, čas. Dříve nemá význam telefonovat do nemocnice a zjišťovat aktuální informace. Podívejte se proto, kolik je nyní hodin.

Po prostudování tohoto poučení Vám zbyde ještě nějaký čas, v němž můžete promyslet, co je třeba zařídit – odvolat různé schůzky, o vzniklé situaci informovat rodinu, pracoviště pacienta nebo své známé.

 

Nyní se Vám pokusíme zodpovědět několik otázek, které Vás možná také napadly.

Proč mého příbuzného hned nenaložili a neodvezli?

K Vašemu blízkému přijela kompletní zdravotnická posádka, připravená k poskytování přednemocniční péče a potřebných zdravotnických výkonů přímo u Vás doma, nebo v terénu. V současné době mohou záchranáři zákroky, které se dříve odehrávaly až v nemocnici, provádět ihned na místě události. Získané informace jsou důležité také proto, aby pacient mohl být odvezen na specializované pracoviště, kde mu bude poskytnuta definitivní péče.

Z tohoto důvodu se k transportu pacienta přistupuje až po komplexním vyšetření záchranáři a stabilizaci základních životních funkcí.

Pro pacientovo zdraví je tento postup efektivnější a vhodnější. Můžeme tak zachránit řadu postižených ve vážném stavu, pro které by pouhý transport do nemocnice by mohl být ohrožující.

Proč jsme také nemohli jet sanitkou?

Prostor sanitky je plně vybavenou jednotkou intenzivní péče s přístrojovým vybavením, které je nutné k záchraně života, a proto podléhá přísným hygienickým a bezpečnostním předpisům.

Z tohoto důvodu, mimo rodičů/doprovodu malých dětí, nelze nikoho jiného v sanitce přepravovat. Proto Vám nebylo umožněno doprovodit Vašeho blízkého na palubě sanitky do nemocnice.

Co se v sanitce děje po odjezdu?

Sanitka záchranné služby nyní směřuje do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde už jsou zdravotníci informováni o příjezdu Vašeho blízkého a očekávají jej.

Během cesty v sanitce lékař nebo záchranář provádí nezbytné odborné zdravotnické úkony a podle potřeby podává léky.

Co se bude dít v nemocnici?

Váš blízký bude podle povahy svého stavu a obtíží ve zdravotnickém zařízení dále podrobně vyšetřen a ošetřen. Tato vyšetření probíhají postupně a zahrnují například rentgenové a ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření, vyšetření krve, sledování srdeční činnosti nebo řadu jiných diagnostických metod.

K těmto úkonům potřebují lékaři určitý čas. Proto prosíme, i když víme, že je to velmi obtížné, buďte trpěliví a netelefonujte do nemocnice dříve než po uplynutí jedné hodiny.

Proč se to stalo zrovna nám?

Tato a další myšlenky, stejně jako otázky, zda jste něco nezanedbali nebo třeba neměli udělat jinak, či dříve, Vás nyní mohou napadat. Je to přirozené. Svému blízkému jste však jistě pomohli nejlépe, jak jste dokázali.

Od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince 155 zvedl telefon, byl ihned aktivován záchranný řetězec profesionální urgentní pomoci.

Nyní je Váš blízký již v péči odborníků..

ZZS KHK jako první v ČR začala pro zásahy u náhlých zástav srdce využívat first respondery z řad laiků, které o události informuje speciální mobilní aplikace KISS SHARP. Pro tuto činost je nutné splnit základní odborné a sociálně-společenské předpoklady

  • Absolvování příslušného odborného kurzu (kurz KPR/AED, nebo vyšší kurz certifikovaný Evropskou resuscitační radou, případně kurz, organizovaný ZZS KHK)
  • Čistý trestní rejstřík
  • Podepsání a dodržování Etického kodexu first respondera ZZS KHK (ke stažení na fr.zzskhk.cz)
  • Zaregistrování do systému aplikace KISS SHARP (na fr.zzskhk.cz)