Cvičení IZS bylo zaměřeno na zvládnutí situace s výskytem vysoce nakažlivého onemocnění

Na tísňovou linku 155 se obrátil mladý muž, trpící horečkou, bolestí svalů a vyrážkou. Zdravotní problémy se u něho projevily krátce po návratu z cesty po přírodních parcích Demokratické republiky Kongo a Kamerunu. Operátoři v průběhu hovoru navíc zjistili, že při svých cestách často pobýval v osadách domorodců, kde zkoumal jejich způsob života, včetně stravování. Pojali proto podezření, že by se mohlo jednat o infekční vysoce nakažlivou nemoc (VNN). Tato situace se stala námětem dnešního cvičení Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje s názvem „VNN 2022“. Odehrálo se v Peci pod Sněžkou.

Jeho cílem bylo prověření činnosti operačních středisek jednotlivých spolupracujících složek, systém vyrozumění IZS a všech dotčených orgánů státní správy a samosprávy a zejména připravenost a akceschopnost jednotlivých složek. Místo mimořádné události na odlehlé horské chalupě bylo navíc zvoleno tak, aby běžnými zásahovými prostředky nebylo dostupné. V rámci koordinace zásahu bylo tedy nutné mimo jiné i zajištění dopravních prostředků, schopných dopravit na místo biohazard tým zdravotnických záchranářů včetně speciálního transportního izolačního prostředku i další zasahující skupiny.

Cvičení se vedle základních složek IZS (Zdravotnická záchranní služba, Hasičský záchranný sbor a Policie České republiky zúčastnila rovněž Krajská hygienická stanice KHK a Horská služba ČR.

„Zdravotničtí operátoři po vyhodnocení tísňové výzvy aktivovali speciální výjezdovou skupinu ZZS KHK ze základny v Temném Dole a upozornili ji na nutnost použití ochranných obleků včetně celoobličejových masek a filtroventilačních jednotek. Zároveň byla aktivována i druhá skupina biohazard týmu ze základny v Hradci Králové. V režimu vysokého stupně ochrany potom záchranáři na místě události zajistili základní ošetření nemocného a umístili jej do speciálního transportního izolačního prostředku, tzv. bioboxu. Nemocný byl takto transportován na základu Horské služby v Peci pod Sněžkou, kde bylo mezitím zřízeno dekontaminační stanoviště“ uvedl k průběhu cvičení Mgr. Karel Kouba, vedoucí pracoviště krizové připravenosti ZZS KHK. „Po následné celkové očistě byl nemocný v bioboxu předán druhému týmu, který jej transportoval do příslušného zdravotnického zařízení. Prověřili jsme si tak nejen zásah biohazard týmu v obtížně přístupném terénu, ale také předání nemocného mezi dvěma týmy, které na řešení situace spolupracovaly.“

Námět cvičení volně čerpal ze skutečné události z roku 2020, kdy na jedné z krkonošských bud složky IZS spolu s Horskou službou zasahovaly u jednoho z prvních nemocných s onemocněním COVID 19 v počátcích pandemie.

Foto: Jaroslava Krenčíková, Ivo Novák

Ivo Novák

tiskový mluvčí