PROJEKTY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD ČESKÉ KANCELÁŘE POJISTITELŮ

 

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3% z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací na www.fondzabranyskod.cz.

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2017: Projekt za rok 2017

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2018: Projekt za rok 2018

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2019: Projekt za rok 2019

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2020: Projekt za rok 2020 

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2021: Projekt za rok 2021

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2022: Projekt za rok 2022

Použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce 2023: Projekt za rok 2023