EU - TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ ZZSKHK

Projekt Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.,

reg. č. CZ.1.06/3.4.00/23.09544

 

Žadatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK

 

Cílem projektu Technologické vybavení ZZS KHK je standardizace, sjednocení procesů a postupů, lepší komunikace, integrace a výměny dat a modernizace a standardizace vybavení ZZS KHK.

Aktivity projektu:

 • zajištění komunikační infrastruktury, zajištění aktivit na straně ZZ/nemocnic apod.
 • nákup nových sanitních vozů
 • mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS
 • nákup služeb eHealth

 

Realizováno v letech 2014 – 2015 s celkovým rozpočtem Kč 74 910 232,49.

 

Pořízená technika a technologie

V rámci projektu ZZS Královéhradeckého kraje pořídila následující techniku a technologie:

1. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS

ZZS pořídila:

 1. a) 5 tabletů a 15 tiskáren pro posádky, které budou sloužit pro zadávání dat o výjezdu a pacientech v terénu.
 2. b) Software a hardware pro vyrozumívání first-responderů v terénu z dispečinku. Včetně instalace na koncová zařízení/HW.

 

ZZS si od pořízení této techniky a navazující technologie slibuje elektronické pořízení dat, omezení administrativy a předání informací o pacientech do zdravotnických zařízení.

2. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií

ZZS si v rámci projektu pořídila:

 1. a) 8 nových sanitní vozidel typu B a 4 ks nových sanitních vozidel typu C
 2. b) 22 monitorů životních funkcí
 3. c) 16 přístrojů pro nepřímou srdeční masáž
 4. d) 1 ultrazvukový diagnostický přístroj
 5. e) 16 přístrojů pro umělou plicní ventilaci

 

Pořízení uvedené techniky má sloužit pro zlepšení dostupnosti a kvality přednemocniční neodkladné péče pacientů na území Královéhradeckého kraje.

 

3. Služby eHealth pro ZZS

Předmětem byla dodávka informačního systému a technologie, která zajistí výměnu zdravotnické dokumentace mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními a předávání výjezdových zpráv do zdravotnických zařízení.

Součástí projektu byly i další služby, které sloužily pro zajištění dodávek již uvedené techniky a technologií.