CHCI PODAT STÍŽNOST

Stížnost proti postupu výjezdových skupin ZZS KHK nebo operátorů zdravotnického operačního střediska (dispečinku) při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podle zákona 372 /2011 sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování podat:

  • pacient,
  • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
  • osoba zmocněná pacientem


Stížnost lze podat:

  • Prostřednictvím online formuláře na této stránce
  • Elektronicky na e-mail info@zzskhk.cz
  • Písemně na adrese Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12, Hradec Králové


Upozornění: Stížnost může podat i jiná osoba, než je uvedeno v předchozích bodech. Ta ovšem nemá na vyřešení stížnosti právní nárok. Přesto bereme všechny kritické připomínky jako podnět pro případné zkvalitnění péče o pacienty nebo odstranění nedostatků

    Jsem: