EU - ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI ZZS KHK

Projekt: Pořízení vybavení pro zvýšení připravenosti ZZS KHK

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016297

 

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k pořízení vybavení základní složky IZS (Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje) technikou a věcnými prostředky. Jedná se zejména o sanitní vozidla, zdravotnické přístroje jako defibrilátor, ventilátor či přístroj pro nepřímou srdeční masáž, a například desinfekční systémy. Zároveň dojde k modernizaci vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK formou pořízení AV techniky, která především umožní zprostředkovat výcvik distanční formou.

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje tak, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. V rámci projektu dojde k pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro snazší, specializovanější a efektivnější zásahy u pacientů s onemocněním COVID-19. Bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí související s pandemií, které povede ke zmírnění jejích následků a projevů. Zároveň dojde k modernizaci vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK, která v případě pandemie umožní a zefektivní online výuku a vzdělávání zaměstnanců základních složek IZS, což zároveň přispěje ke snížení šíření onemocnění.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení specializovaného technického vybavení výjezdových základen ZZS, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených pandemií. Díky projektu dojde ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací na daném území. Výstup projektu bude využíván výjezdovými posádkami ZZS KHK k ochraně života a zdraví všech osob, které se ocitnou v nouzi a budou se nacházet v zásahové oblasti dotčených výjezdových základen ZZS KHK.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.