EU- JAK ZACHRAŇUJETE U VÁS?

Název projektu: Jak zachraňujete u Vás?

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001084

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.


Trvání projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020 (36 měsíců)


POPIS PROJEKTU

Základem projektu je spolupráce polských a českých zdravotnických záchranných služeb z polsko-českého pohraničí na území ESUS Novum s r.o. Spolupráce mezi partnery bude realizovaná pořádáním projektových aktivit na obou stranách hranice formou společných školení, konferencí, cvičení, výměnných stáží zdravotnického personálu. Hlavním cílem projektu je posílení a zvýšení intensity spolupráce mezi jednotkami zdravotnických záchranných sborů s Polska a České republiky.

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Evropské seskupení pro územní rozvoj NOVUM s r. o.
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Vedoucí partner)
Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 

Internetová stránka projektu: www.jakzachranujeteuvas.eu

 

Kontaktní osoba: Ester Hanušová Wilczek