RYCHLÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC (RZP)

Výjezdové slupiny RZP samostatně poskytují péči pacientům s náhle vzniklým zhoršením zdravotního stavu nebo méně závažnými úrazy, pokud není na místě zásahu nutná přítomnost lékaře záchranné služby

Posádka je standardně dvoučlenná, tvořená dvěma zdravotnickýmih záchranáři (z nichž jeden je ve funkci řidiče) nebo zdravotnickým záchranářem a řidičem. Všichni pracovníci RZP jsou plně vyškoleni v provádění život zachraňujících výkonů a neodkladné resuscitace. Léčbu provádějí v souladu s platnými standardy neodkladné přednemocniční a ošetřovatelské péče. Zároveň několikrát ročně absolvují povinná školení a nácvky řešení různých situací. V přesně definovaných případech musí svůj postup konzultovat s lékařem, který je pro jejich potřebu kdykoliv k dispozici. Posádky RZP realizují cca 80% všech výjezdů záchranné služby.

Vzdělávání zdravotnických záchranářů je stanoveno příslušnou legislativou. Minimální rozsah pregraduálního studia je na úrovni vyšší odborné školy ( označení „Diplomovaný specialista“ – DiS. za jménem ). Velká část záchranářů je absolventem vysokoškolského studia v bakalářském ( titul Bc. před jménam ) a stále častěji rovněž magisterském ( titul Mgr. resp. Ing. před jménem ) studijním programu.