AED V KHK

Následující mapa ukazuje rozmístění Automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v Královéhradeckém kraji, které byly rozmístěny v koordinaci ZZS KHK s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému a dalšími institucemi veřejného i soukromého sektoru. S řadou těchto subjektů spolupracujeme jako s first respondery prostřednictvím operačních středisek složek IZS, mobilní aplikace O2 SOS nebo přímou výzvou. Takovéto mobilní přístroje jsou v mapě označeny světle zelenou barvou. Tmavý odstín mají potom AED stacionární.