Firma AED Line CZ, s.r.o. nám věnovala cvičný AED přístroj 

Spolupráce s firstrespondery v našem kraji přináší pozitivní výsledky a šance pacientů se srdeční zástavou na přežití se díky ní zvyšuje ↗️. Pro správné fungování tohoto systému je ale nezbytné, aby všichni firstrespondeři absolvovali potřebný výcvik v provádění neodkladné resuscitace, ideálně s využitím automatizovaného externího defibrilátoru ⚡️ (AED). Instruktoři našeho vzdělávacího a výcvikového střediska proto musí ročně proškolit stovky hasičů, policistů, pracovníků Horské služby i dobrovolníků. To je ale nesmírně náročný proces nejen pro instruktory, ale také z hlediska využívaných pomůcek. Vedle resuscitačních modelů je nezbytné použít jaké tréninkové AED přístroje, které cvičícím umožní získat potřebné návyky. A právě jeden takovýto cvičný přístroj jsme nedávno obdrželi darem od firmy AED Line CZ, s.r.o. Bude využit k efektivní výuce první pomoci laiků i příslušníků složek Integrovaného záchranného systému. Děkujeme!