EU - VÝCVIKOVÁ ZÁKLADNA TEMNÝ DŮL

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje – Temný Důl

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající budovy Výcvikového a školicího střediska v lokalitě Temný Důl a jeho vybavení nezbytným zařízením k zajištění adekvátní výuky. V rámci vybavení střediska budou pořízeny simulátory pro nácvik řešení zdravotních situací primárně z oblasti interní medicíny, resuscitace a problematiky invazivních výkonů, dále bude pořízena promítací technika a IT vybavení.

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace stávajícího zařízení Temný Důl Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KHK nacházejícího se v Temném Dole, která umožní nácvik záchranných prací a zajistí pravidelné proškolení záchranářů na nových, moderních simulátorech, jejichž funkce a kvalita odpovídají potřebám současné praxe. Modernizace zařízení bude realizována prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 24 a pořízení simulátorů a IT techniky potřebné k zajištění požadované úrovně výcviku.

Výsledky projektu:

Po dokončení realizace projektu bude mít ZZS KHK k dispozici zrekonstruované a nově vybavené a modernizované zařízení Vzdělávacího a výcvikového střediska – Temný Důl, které odpovídá současným požadavkům. Zrekonstruovaná a nově vybavená budova umožní zkvalitnění centrálních školení pořádaných primárně pro členy ZZS KHK, čímž následně dojde ke zlepšení úrovně poskytované přednemocniční neodkladné péče. Pořízené vybavení – simulátory, promítací technika a IT vybavení budou sloužit k nácviku široké škály zdravotních technik používaných v rámci přednemocniční péče z oblasti interní medicíny či resuscitace (KPR). Rekonstruovaný objekt bude poskytovat adekvátní zázemí pro konání intenzivních výcvikových kurzů.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.