KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST

Pracoviště krizové připravenosti ZZS KHK

Pracoviště krizové připravenosti je zřízeno ZZS KHK dle zákona č. 374/2011 Sb., § 9 ods. 1., písmeno „d“ a plní úkoly dle stejného zákona § 16

1. Pracoviště krizové připravenosti je určeno pro koordinaci:

  • úkolů vyplývajících z krizového plánu, havarijního plánu a dokumentace IZS,
  • psychosociální intervenční služba pro zaměstnance,
  • vzdělávání a výcvik v oblasti krizového řízení, mimořádná událost s hromadným postižením zdraví,
  • vzdělávání a výcvik složek IZS,
  • pracoviště pro komunikaci v IZS.


2. Zpracovává traumatologický plán a jeho změny

Pracoviště krizového připravenosti ZZS KHK je v rámci organizačního řádu zařazen mezi pracoviště přímo řízené ředitelem ZZS KHK a je vyčleněn k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví a krizových situací.

Vybavení pro případ MU s HPZ

označení zasahujících záchranářů ZZS KHK

Vedoucí zdravotnické složky – zodpovídá za veškerou činnost ZZS KHK

Vedoucí lékař – zodpovídá za přednemocniční neodkladné péče

Třídění – třídění postižených metodou „START“

Vedoucí odsunu – určuje cílové zdravotnické zařízení

označení místa MU s HPZ

ZZS KHK v případě MU s HPZ má k dispozici přívěsný vozík se speciálním vybavením pro záchranné a likvidační práce při této mimořádné události

Biohazard tým

Tento tým je zařazen mezi běžné výjezdové skupiny ZZS KHK a v případě výskytu či podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci je schopna zasáhnout se speciálním vybavením po celém Královehradeckém kraji. Cílem této výjezdové skupiny je včasné rozpoznání a případná izolace pacienta s vysoce nakažlivou nemocí bez ohrožení dalších nezúčastněných osob a poskytnutí maximální zdravotní péče infikovanému pacientovi. Za vysoce nakažlivé nemoci jsou považovány infekce vyvolané biologickými činiteli skupiny 4, popř. 3 – dle Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. str. 5210 – 5219 (seznam infekčních agens podle závažnosti)