STAŇ SE ZÁCHRANÁŘEM

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PŘIJME DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY NA NÁSLEDUJÍCÍ POZICE:

VÍCE INFORMACÍ

495 755 700

info@zzskhk.cz

AKTUÁLNĚ HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI LÉKAŘ ZZS. RÁDI SI ALE ZAEVIDUJEME TAKÉ ZÁJEMCE O OSTATNÍ PROFESE

Lékař

Nabízíme Vám mimo jiné podporu při přípravě na atestaci z urgentní medicíny nebo úhradu certifikovaných kurzů ALS, EPALS nebo PHTLS.

Záchranář

Budete součástí špičkového týmu s nejmodernějšími postupy a inovátorským přístupem. Budete pracovat s nejnovějšími technologiemi a přístroji.

Operátor

Budete prvními záchranáři na místě události, kteří rozhodují o vyslání výjezdové slupiny včetně vrtulníku. Povedete poskytování první pomoci po telefonu, až do příjezdu sanitky.

THP / Ostatní

Poskytováním podpory našim výjezdovým skupinám a zajišťováním chodu organizace pomůžete zachraňovat lidské životy

OBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY

POŽADOVANÉ PODKLADY A DOKLADY UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ:

  • Průvodní dopis, kde uchazeč o zaměstnání uvede o jakou pracovní pozici (zdravotnický záchranář/řidič, operátor KZOS) má zájem a jaké výjezdové základny ZZS KHK preferuje
  • Strukturovaný životopis (kontaktní údaje, pracovní zkušenosti, vzdělání, kurzy, osobní schopnosti a dovednosti, doplňující informace)


Preferovaný způsob podání žádosti a zaslání vyžadovaných dokladů uchazeče o zaměstnání je elektronickou formou na adrese: info@zzskhk.cz .

 

VSTUPNÍ DOKLADY UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÉ DOLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
(nejpozději v den konání výběrového řízení):

  • Žádost o přijetí do zaměstnání
  • Čistý výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • Řidičský průkaz, případně Průkaz profesní způsobilosti řidiče (neplatí pro pracovní pozici – operátor KZOS v úvazku 1,0 na operačním středisku)
  • Doklady o vzdělání (maturitní vysvědčení, doklad o absolutoriu, vysokoškolský diplom a/ nebo doklad o specializačním vzdělávání)
  • Případně doklad o absolvování certifikovaných kurzů (ERC, ATLS, PHTLS, NCO NZO)


Uchazeč o zaměstnání souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu Nařízením EU 2016/679 GDPR pro potřeby výběrového řízení a následné administrativní úkony a dále v případě uzavření pracovního poměru pro  personální, mzdové a daňové účely, včetně archivace jím poskytnutých dokladů a to po dobu trvání pracovně právního vztahu v organizaci.