CENÍK SLUŽEB

SAZBY ZA VÝJEZDY NA TÍSŇOVOU VÝZVU

sazba je účtována v případě, kdy pacient nedoloží platné pojištění.

 • Zásah výjezdové skupiny RZP a 15 min.  –  305,- Kč
 • Zásah výjezdové skupiny RLP a 15 min.  –  485,- Kč
 • Zásah v setkávacím systému:
  • RV a 15 min.  –  431,- Kč
  • RZP a 15 min.  –  228,- Kč
 • Za každý ujetý km (tam i zpět) RLP,RZP  –  60,- Kč
  Za každý ujetý km (tam i zpět) RV  –  55,- Kč

 

CENY ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE při konání sportovních, kulturních a jiných akcí

Ceník:

 • Posádka RLP (lékař, záchranář, řidič ZZS) = 485,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)
 • Posádka RZP (záchranář, řidič ZZS) = 305,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)
 • Posádka RV (lékař, řidič ZZS) = 431,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)
  za každý ujetý km + 60,- Kč/km

Ceny vycházení ze sazebníku pojišťoven.
K plánované časové dotaci asistence je nutné připočítat minimálně 1 hodinu na transport posádky na místo, zpět na základnu a úklid vozu.

 

OBJEDNÁVKA LEKTORSKÉ ČINNOSTI (školení první pomoci)

Školení je určeno pro širokou veřejnost a seznámí Vás s nejdůležitějšími akutními stavy. Naučíte se zde např. jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nezbytný nácvik základních dovedností na cvičném modelu.

 • Školitel lékař 650,- Kč/hod
 • Školitel záchranář 400,- Kč/hod
 • Sazba za použití výukových pomůcek 1000,- Kč/akce
 • Dopravné sanitního vozu 60,- Kč/km

Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora.

STÁŽE: 

STÁŽE PRO STUDENTY středních, vyšších a vysokých škol jsou bezplatné (platí pro akademické roky 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025)

Cena za stáže (ostatní):

 • 150,- Kč za osobu a den u všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v rámci specializačního vzdělávání
 • 300,- Kč za osobu a den stáže lékařů

 

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

I. Materiálové náklady:

 1.  Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače
  FormátA4A3
  Jednostranná kopie2,- Kč4,- Kč
  Oboustranné kopie3,- Kč8,- Kč
 1. Technický nosič CD/DVD 12 Kč

 

II Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250,- Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10,- Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

IV. Náklady za výpis ze zdravotnické dokumentace podle zákona 372/2011 Sb.

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace 220,- Kč

Poštovné za zaslání doporučené zásilky na dobírku (do vlastních rukou) po obdržení ověřené žádosti oprávněné osoby 100,- Kč