CENÍK SLUŽEB

SAZBY ZA VÝJEZDY NA TÍSŇOVOU VÝZVU

Sazba je účtována v případě, kdy pacient nedoloží platné pojištění.

·        Zásah výjezdové skupiny RZP a 15 min.                              328,- Kč

·        Zásah výjezdové skupiny RLP a 15 min.                              523.- Kč

·        Zásah v setkávacím systému RV a 15 min.                         523,- Kč            

                                                   RZP a 15 min.                                    249,- Kč

Dopravní výkony:

 • Za každý ujetý km (tam i zpět) RLP,RZP                     65,- Kč
 • Za každý ujety km (tam i zpět) RV                                59,- Kč

 

 • Paušální poplatek „EPIZODA“ – 1500,- Kč

sazba ke každému realizovanému výjezdu na základě tísňové výzvy (1x na jednoho pacienta, bez ohledu na počet zasahujících posádek)

Ceny vycházejí ze sazebníku pojišťoven

CENY ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE při konání sportovních, kulturních a jiných akcí

Ceník:

 • Posádka RZP (záchranář, řidič ZZS) = 328,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)
 • Posádka RLP (lékař, záchranář, řidič ZZS) = 523,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)
 • Posádka RV (lékař, řidič ZZS) = 523,- Kč/15 minut (čekání nebo činnosti)                             
 • za každý ujetý km + 65,- Kč/km

Ceny vycházení ze sazebníku pojišťoven.

K plánované časové dotaci asistence je nutné připočítat minimálně 1 hodinu na transport posádky na místo, zpět na základnu a úklid vozu.

OBJEDNÁVKA LEKTORSKÉ ČINNOSTI (školení první pomoci) 

Školení je určeno pro širokou veřejnost a seznámí Vás s nejdůležitějšími akutními stavy. Naučíte se zde např. jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu, zástavě srdce, jak zastavit krvácení atd. Součástí je nezbytný nácvik základních dovedností na cvičném modelu.

Ceník:

 • Školitel lékař 750,- Kč/hod
 • Školitel záchranář 450,- Kč/hod
 • Sazba za použití výukových pomůcek 1000,- Kč/akce
 • Dopravné sanitního vozu 65,- Kč/km

Nutné připočítat 1 hodinu navíc na přípravu lektora.

STÁŽE PRO STUDENTY středních, vyšších a vysokých škol jsou bezplatné (platí pro akademické roky 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

 

Cena za stáže (ostatní):

·        150,- Kč za osobu a den u všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v rámci specializačního vzdělávání

·        300,- Kč za osobu a den stáže lékařů

 

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Materiálové náklady:
  1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače

Formát

A4

A3

Jednostranná kopie

2 Kč

4 Kč

Oboustranné kopie

3 Kč

8 Kč

 1. Technický nosič CD/DVD 12 Kč                                                            
 2. Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250,- Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10,- Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

 1. Náklady za výpis ze zdravotnické dokumentace podle zákona 372/2011 Sb.

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace 220,- Kč

Poštovné za zaslání doporučené zásilky na dobírku (do vlastních rukou) po obdržení ověřené žádosti oprávněné osoby 100,- Kč

 

I. Materiálové náklady:

 1.  Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji nebo výtisk z tiskárny počítače
  FormátA4A3
  Jednostranná kopie2,- Kč4,- Kč
  Oboustranné kopie3,- Kč8,- Kč
 1. Technický nosič CD/DVD 12 Kč

 

II Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním

Za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 250,- Kč

III. Poštovné a balné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

Balné – paušál – 10,- Kč/ks doručovacího obalu velikosti A4. Menší rozměry – zdarma.

Náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených organizací provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku určující podmínky.

Všechny druhy písemností a úkonů, které jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, nepodléhají DPH.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

IV. Náklady za výpis ze zdravotnické dokumentace podle zákona 372/2011 Sb.

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace 220,- Kč

Poštovné za zaslání doporučené zásilky na dobírku (do vlastních rukou) po obdržení ověřené žádosti oprávněné osoby 100,- Kč