KURZY PRO FIRST RESPONDERY

ZÁKLADNÍM KVALIFIKAČNÍM PŘEDPOKLADEM PRO VÝKON ČINNOSTI FIRST RESPONDERA JE:

  • pracovní poměr na pozici lékař nebo NLZP ve výjezdových skupinách ZZS KHK popř. u jiné ZZS, nebo
  • platný certifikát ERC o úspěšném absolvování kurzu základní nebo rozšířené neodkladné resuscitace KPR/AED, ALS nebo ILS, nebo
  • úspěšné absolvování kurzu pro FR ZZS KHK s platným osvědčením
  • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, ne starším než jeden měsíc
  • zdravotní způsobilost
  • čestné prohlášení, že FR není pracovníkem ani spolupracovníkem hromadných sdělovacích prostředků a podobných médií.

ZZS KHK pořádá pro first respondery kurzy KPR/AED, certifikované Evropskou resuscitační radou v závislosti na počtu přihlášených a možnostech instruktorského týmu. O termínu konání informujeme na webu a FB naší ogranizace.

 

 NOVÉ TERMÍNY KURZŮ PRO FIRST RESPONDERY ZZS KHK PRO ROK 2024

  • 23.3.2024

  • 21.10.2023

  • 19.10.2024

                   

 

Bližší informace a přihlášky na koordinator@zzskhk.cz

V případě zájmu se můžete rovněž přihlásit na některý z komerčních kurzů, jejichž seznam naleznete zde

Na základě testovací události jsme provedli test pokrytí území KHK first respondery. Plošné pokrytí kraje a přibližné rozmístění jednotlivých FR je znázorněno na následujícím obrázku. ZZS KHK si vyhrazuje právo zařazovat do jí organizovaných kurzů přednostně zájemce s bydlištěm v hůře pokryté oblasti.8.6.2024

Jedna z nejhůře dostupných oblastí KHK jsou Krkonoše. Tam to s dostupností FR vypadá zhruba takto:

Pro srovnání ještě uvádíme podobné znázornění pro lokalitu Hradce Králové

Z uvedeného testu vyplývá, že existuje výrazný nepoměr mezi počtem first responderů ve velkých městech KHK ve srovnáním se vzdálenějšími lokalitami. Proto se při zařazování zájemců do kurzů pro first respondery budeme řídit pioritami a zaměřovat se přednostně na obyvatele oblastí s nižší hustotou pokrytí.