VÝSLEDKY STUDIE RABBIT A RABBIT 2 PREZENTOVÁNY NA KONGRESU AAST

ZZS Královéhradeckého kraje se stala 1. června 2018 první zdravotnickou záchrannou službou ve střední Evropě, která do běžného používání zavedla metodu přednemocniční transfuze u pacientů se život ohrožujícím krvácením. Iniciátorem pilotního projektu a hlavním autorem studie RABBIT byl na základě zkušeností získaných v zahraničí vedoucí lékař LZS Hradec Králové MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, jemuž se podařilo za přispění klíčových partnerů z Fakultní nemocnice Hradec Králové myšlenku uvést do praxe. „Když se v roce 2020 stala v hradeckém traumacentru nově dostupnou univerzální plná krev, která je považována za optimální transfuzní přípravek pro léčbu pacientů se závažnými úrazy, okamžitě jsme červené krvinky a chlazenou plazmu vyměnili za plnou krev také ve vrtulníku. Na palubě je dnes při každém zásahu k dispozici 900 ml této život zachraňující tekutiny. Dosud jsme v terénu podali transfuzi 175 pacientům, z nichž mnozí by dříve nepřežili ani transport do nemocnice. Během trvání projektu se nevyskytly žádné komplikace. Díky výměnám nepoužité krve, nedošlo ke znehodnocení ani jediné transfuze“, okomentoval dosavadní zkušenosti MUDr. Truhlář.

Po pěti letech používání transfuzí na letecké záchranné službě se podařilo týmu hradeckého traumacentra pod vedením doc. MUDr. Jaromíra Kočího, Ph.D., FACS ve spolupráci s naší organizací prokázat přínos zavedené léčby. Výsledky navazujících projektů RABBIT a RABBIT 2 byly oceněny přijetím přednášky na 82. traumatologický kongres The American Association for the Surgery of Trauma (AAST) v kalifornském Anaheimu, kterého se naši lékaři na konci září zúčastnili. „Prokázali jsme nejen příznivý efekt léčby na přežití závažného úrazu, ale zejména významné snížení spotřeby dalších transfuzí po předání pacienta do nemocnice. Výsledkem je ekonomický přínos, zejména však snížení možných rizik a komplikací pro naše pacienty“, dodal MUDr. Truhlář. „V hodnocení špičkovými odborníky z USA se naše práce umístila na 25. místě z více než 1000 anonymizovaných abstrakt. Oceněn byl rovněž obrovský posun v kvalitě léčby, kterou dnes můžeme těžce zraněným pacientům v Královéhradeckém a Pardubickém kraji nabídnout.“ MUDr. Truhlář během pobytu navštívil základnu letecké záchranné služby, kde byly transfuze zavedeny teprve nedávno. Místní záchranáři metodu označili jako „real game changer“ v léčbě kritických úrazů, což můžeme z našich zkušeností pouze potvrdit.

Jaromír Kočí a Anatolij Truhlář na kongresu AAST