EU - OPERAČNÍ STŘEDISKO ZZSKHK

„Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“,
reg. č. CZ.1.06/3.4.00/11.07847

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemce dotace: Královéhradecký kraj

Uživatel výstupu dotace: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o.

Hlavní dodavatelé: TTC MARCONI s.r.o., ELVIA spol s.r.o.

V rámci projektu bylo zřízeno a vybaveno nové Krajské zdravotnické operační středisko Královéhradeckého kraje a pořízeno vybavení pro výjezdová stanoviště a sanitní vozidla, a to s cílem zlepšit poskytování pomoci občanům a zajistit interoperabilitu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Projekt navazuje na zastřešující projekt „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ a využívá infrastrukturu, která je tímto střechovým projektem vytvořena. Realizací projektu došlo k vytvoření propojeného systému pro výměnu dat mezi jednotlivými složkami IZS, což umožní pružnější, rychlejší a adekvátnější odezvu na tísňové volání občanů.