KZOS

Krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého Kraje (KZOS ZZS KHK) vzniklo v roce 2004 sloučením územních operačních středisek a stalo se tak prvním zdravotnickým operačním střediskem s jednotným celokrajským řízením posádek ZZS v České republice. Od roku 2015 je KZOS umístěno v prostorách objektu Na Bláhovce, kde dispečeři KZOS disponují nejmodernější technikou.

KZOS představuje pomyslné komunikační pojítko mezi žadateli neodkladné přednemocniční péče – tedy volajícími na tísňovou linku 155, a jejími vykonavateli – výjezdovými skupinami ZZS. Hlavní náplní práce operátorů je přijímat a vyhodnocovat tísňová volání. Na základě získaných informací operátoři vyhodnotí aktuální naléhavost zdravotního stavu a rozhodují o typu výjezdové skupiny, která bude k pacientovi vyslána (lékařská nebo nelékařská). Zároveň poskytují volajícímu první pomoc po telefonu (TAPP – telefonicky asistovaná první pomoc) a v případě přímého ohrožení života telefonické instrukce k provádění laické resuscitace (TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Kromě odborné zdravotnické pomoci operátoři koordinují pohyb výjezdových skupin v regionu Královéhradeckého kraje a v případě potřeby ve spolupráci s KZOS ostatních krajů koordinují mezikrajskou spolupráci výjezdových skupin.

Operátoři KZOS přijímají tísňové výzvy na linku 155 z celého Královéhradeckého kraje. Během 24 hodin je přijato cca 220 tísňových volání, za rok zhruba 75 000 tísňových volání. Celkový počet relací (včetně radiokomunikace s výjezdovými skupinami) byl v roce 2016 cca 253 000. Pro zajímavost – pokud by takový provoz obsluhoval jeden operátor, mluvil by nepřetržitě 8 měsíců.

Kromě příjmu hovorů na tísňovou linku 155 operátoři zajišťují příjem výzev z tísňové linky 112, oznámení transportu pacientů do cílového zdravotnického zařízení, koordinaci konzultací se specialisty a komunikační podporu výjezdovým skupinám digitálními nebo analogovými radiokomunikačními prostředky. Rovněž je provozována linka Informačního zdravotnického centra – 841 155 155, kde jsou operátorem poskytovány především telefonické konzultace v případě stavů s nejnižší naléhavostí.

KZOS KHK pracuje v 24hodinovém režimu.V současné době Denní směnu zajišťuje 5 operátorů a noční 3 operátoři, kteří pracují tzv. jednostupňovém – paralelním systému. Operátor v tomto režimu plní funkci call takera – přijímá tísňovou výzvu a zároveň funkci dispečera – vysílá nejvhodnější posádky na místo události. Výhodou tohoto systému je rychlost zpracování tísňové výzvy, minimální ztráta informace mezi volajícím – operátorem a výjezdovou skupinou.