ÚSEK KONTROLY KVALITY PNP A INSPEKTOR PROVOZU

V rámci úseku řízení kvality a kontroly kvality poskytování přednemocniční neodkladné péče ( PNP ) funguje institut Inspektora provozu (IP). Doplňuje auditní a kontrolní činnost vedoucích pracovníků, kterou není možné realizovat jinak. IP je postaven mimo standardní systém poskytování PNP s výjimkou případů, kdy jsou vyčerpány kapacity systému.

Činnost IP je zaměřena na přímé poskytování přednemocniční neodkladné péče výjezdovými skupinami ZZS KHK ve všech fázích výjezdu s cílem zhodnocení chování systému a získání reálných informací přímo z terénu.

Tyto reálné informace se získávají od výjezdových skupin ZZS KHK, i od first responderů vybavených automatizovanými externími defibrilátory, zapojených do programu FR v Královéhradeckém kraji. Ke sběru dat slouží program Code-stat. Code-stat pomáhá získávat vysoce kvalitní zpětnou vazbu, která slouží k nejen k trvalému zvyšování kvality KPR. Umožňuje vytváření databází, které se dále mohou editovat a doplňovat o další důležité údaje. Získané informace slouží k hledání dalších cest ke zlepšování přímé péče.

Vedoucí úseku je začleněn do pracovní skupiny sledování a zvyšování kvality Krajského zdravotnického operačního střediska. Podílí se na tvorbě standardů a systematickém vyhodnocování práce jednotlivých operátorů.

I nadále pravidelně kontroluje zdravotnickou dokumentaci, monitoruje vzdělávací potřeby zdravotnických pracovníků. Výstupy jsou využívány v oblasti vzdělávacích potřeb zdravotnických pracovníků, ale i v externí výuce pro členy integrovaného záchranného systému, laickou veřejnost, na které se aktivně podílí.

Příklad hodnocení průběhu neodkladné resuscitace pomocí programu Codestat